2010-11-05 IV Międzynarodowa Parada Regionów
Archiwum


Parada Regionów to nie tylko występy artystyczne, ale także spotkania młodzieży i ich nauczycieli, uczestniczących w imprezie, mające na celu wymianę doświadczeń kulturalnych. To pewnego rodzaju warsztaty twórcze, którym towarzyszyć będą występy artystów z różnych krajów. Tegoroczną Paradę uświetnią występami: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Harnasie, Zespół Folklorystyczny Chorzów, zespół Czerwona Kalina z Ukrainy oraz Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa. Poprzez to kolorowe i różnorodne pod względem muzycznym widowisko będziemy mogli poznać bogactwo naszej i zagranicznej kultury narodowej.