Dane osobowe
Dane osobowe

Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pragniemy przekazać niezbędne informacje o przetwarzanych danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu z siedzibą przy ul. Gen. de Gaulle’a 17 w Zabrzu. Dane tj. adres email przetwarzane są na podstawie zapisania się do newslettera.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane w innym celu oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane przetwarzane są przez czas obowiązywania Pani/Pana zgody na otrzymywanie newslettera informującego o wydarzeniach odbywających się w Domu Muzyki i Tańca. W każdej chwili istnieje możliwość wypisania się z newslettera. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@dmit.com.pl