Regulaminy
Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

Poniżej udostępniamy dla Państwa regulaminy obowiązujące w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

 

Regulamin Imprez DMiT - https://dmit.com.pl/images/pdf/Regulamin_Imprez.pdf

 

Oświadczenie uczestnika imprezy organizowanej na terenie DMiT - https://dmit.com.pl/images/pdf/Oswiadczenie.pdf