XIII Przegląd Piosenki Dziecięcej im. prof. Adolfa Dygacza Śląskie Śpiewanie
Archiwum

Galeria fotografii

4 czerwca 2006 r. o godz. 16.00

4 czerwca 2006 r. o godz. 16.00 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbył się KONCERT GALOWY XIII PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE”.

Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie” jest jedną z najciekawszych i największych imprez poświęconych kulturze naszego regionu. Co roku do eliminacji przystępują tysiące uczestników - dzieci i młodzież szkolna - z Górnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska Cieszyńskiego. Wykonawcy starannie przygotowują swoje występy, przywiązując wielką wagę do doboru repertuaru, czystości i poprawności śląskiej gwary, autentyczności stroju.

Festiwal ma na celu poznawanie ludowego repertuaru, prezentowanie bogactwa
i różnorodności strojów regionalnych, utrwalanie gwary oraz pielęgnowanie tradycji śpiewaczych.

Organizatorem Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” jest Związek Górnośląski, a współorganizatorem Zabrzański Samorząd.