Zabrzański Wrzesień
Archiwum

24 września 2006 r.

godz. 17.00 - 18.00 - zabawa dla dzieci: wystąpili popularny Kulfon i żaba Monika
godz. 18.00 - 19.00 - koncert zespołu folklorystycznego
godz. 19.00 - 20.30 - kabaret OT.TO
godz. 20.30 - 22.00 - występ zespołu PAPA DANCE

Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, tel. (032) 375 09 80, www.mok.art.pl.