2007-06-24 Śląskie Śpiewanie
Archiwum

24 czerwca 2007 r. o godz. 16.30 po raz pierwszy w Hali Pogoni w Zabrzu odbył się Koncert Galowy XIV Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza.

Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie” jest imprezą cykliczną organizowaną już do 14 lat. Co roku biorą w niej udział liczni uczestnicy w różnych grupach wiekowych – dzieci i młodzież nie tylko z Polski.

Festiwal ma na celu poznawanie ludowego repertuaru, prezentowanie bogactwa i różnorodności strojów, utrwalanie gwary oraz pielęgnowanie tradycji regionalnych.

Organizatorami Koncertu Galowego XIV Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” jest Związek Górnośląski oraz Samorząd miasta Zabrze, a realizatorem Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu.


Strona Związku Górnośląskiego
(Oprac. na podstawie materiałów organizatora: DMiT)