Wieczór autorski Piotra Muschalika i Piotra Hnatyszyna: ZABRZE-POWROTY
Archiwum


4 września 2007 r. godz. 18.00, Kawiarnia Artystyczna DMiT

Piotr Muschalik i Piotr Hnatyszyn to twórcy najnowszej publikacji wydanej przez Urząd Miejski w Zabrzu.
Piotr Muschalik jest znanym fotografem, autorem wystaw indywidualnych i uczestnikiem zbiorowych, a także autorem fotografii w wielu albumach promujących Zabrze. Pedagog, adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Piotr Hnatyszyn znany jest z działalności muzealniczej, publicystycznej i wystawienniczej. Napisał wiele tekstów z zakresu historii, także dotyczącej naszego miasta, czego dowód mamy również w albumie "Zabrze – Powroty"; pełni obowiązki dyrektora Muzeum Miejskiego w Zabrzu.