2008-11-09 II Parada Regionów
Archiwum

Zespoły folklorystyczne z Podhala i Śląska, ale też z Ukrainy i Czech brali udział w gali Parady Regionów, która odbyła się 9 listopada o godz. 16. w Domu Muzyki i Tańca.
Wśród wykonawców tego niezwykle barwnego i różnorodnego pod względem muzycznym koncertu, towarzyszącego tegorocznemu Ogólnopolskiemu Forum Nauczycieli Regionalistów odbywającemu się pod patronatem prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, są m.in. zespoły pieśni i tańca: „Śląsk”, im. Bartusia Obrochty, „Tysiąclatki”, „Polisianka”, „Zaolzie” i „Lipka”. Przygotowane z rozmachem sceniczne widowisko, będące swoistego rodzaju przeglądem muzyki i tańca poszczególnych regionów Polski, Ukrainy i Czech ukazującym ich kulturową tożsamość, poprowadzą Lucjan Czerny i Jerzy Kuczera. Koncert zakończy wspólne wykonanie przez wszystkich uczestników Parady Regionów tradycyjnego Poloneza.