II Śląski Festiwal Zakątek Zwierzątek
Archiwum


18 listopada 2008 r. od godz. 16.00 w Kawiarni Artystycznej Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbędzie się konferencja podsumowująca realizację II Śląskiego Festiwalu Zakątek Zwierzątek. Przedstawione zostaną rezultaty prowadzonych w ramach projektu działań, których głównym celem było uwrażliwienie dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności na los zwierząt oraz zmotywowanie ich do aktywnego podjęcia działań na rzecz zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt domowych, bezdomnych i wolno żyjących w mieście Zabrzu.
W ramach konferencji odbędzie się także wernisaż prac pokonkursowych „Pułapki na cztery łapki”.
Ramowy program konferencji:
* Anna Ochmann (Fundacja ARTeria) – O Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, festiwalu rysowaniu oraz pikniku rodzinnym realizowanych w ramach II Śląskiego Zakątka Zwierzątek;
* Joanna Mikusz – O programie edukacyjnym w szkołach;
* Danuta Mikusz - Oslislo (TOZ w Polsce oddział Zabrze) - O zabrzańskim schronisku, innych projektach edukacyjnych realizowanych przez PSITULMNIE, o adopcjach – szczególnie wirtualnych;
* Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 24 pod kierownictwem Danuty Borowskiej;
* Wręczenie nagród, zaproszenie do oglądania wystawy i na mały poczęstunek.
Wstęp wolny.

INFORMACJA O PROJEKCIE:

II Śląski Festiwal Zakątek Zwierzątek jest realizowany od lipca do listopada 2008 r. :

Zaprosiliśmy wszystkich pasjonatów sztuk plastycznych do udziału w festiwalu rysowania, który odbył się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu 10 października 2008 r. Uczestnicy startowali w kilku kategoriach reprezentując zarówno szkoły podstawowe, szkoły specjalne, gimnazja, jak i uczniów szkół artystycznych. Prace oceniali artyści plastycy, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz nauczyciele szkoły plastycznej w Zabrzu.

11 października 2008 r. mieszkańcy Zabrza i okolic spędzili weekendowy dzień na pikniku rodzinnym pod znakiem „braci mniejszych”. Mogli m.in. podziwiać pokaz psów towarzyszących osobom niepełnosprawnym, pokaz umiejętności psów policyjnych, skonsultować się z weterynarzem, spotkać z fryzjerem dla czworonogów, zobaczyć prezentację umiejętności psów ze schroniska dla zwierząt w Zabrzu-Biskupicach. W czasie trwania pikniku na scenie wystąpili także uczniowie i słuchacze z Prywatnej Szkoły Muzycznej oraz Studium Muzyki Rozrywkowej VENOS STUDIO z Zabrza. Program słowno – muzyczny „Kochajmy zwierzęta” zaprezentowali również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24. Dodatkową atrakcją były występy mima oraz konkurs „Jak dwie krople wody” dla duetów – właściciel i zwierzak - na największe podobieństwo pomiędzy nimi. Uczestniczyli w nim właściciele psów, kota oraz …królika. Bardzo duże zainteresowanie publiczności towarzyszyło pokazowi psów asystujących osobom niepełnosprawnym Fundacji Dogiq. Na zakończenie dnia można się było dobrze bawić w takt muzyki irlandzkiej zespołu Carrantouhil.

Od połowy września do połowy listopada w 15 zabrzańskich szkołach podstawowych i gimnazjach były prowadzone – w ramach II Śląskiego Festiwalu Zakątek Zwierzątek – lekcje na temat zagrożeń dla zwierząt ze strony odpadków. Przeprowadzonych zostało łącznie 40 lekcji, których celem było uświadomienie, że istnieją różne typy odpadków, w tym takie, które nie ulegają biodegradacji oraz takie, które mogą być groźne dla zwierząt. Dlatego konieczna jest segregacja i usuwanie śmieci w sposób bezpieczny, aby nie stały się zagrożeniem dla zwierząt, które często cierpią z powodu bezmyślności lub lekkomyślnego zachowania się ludzi. Zostały opracowane we współpracy z zabrzańskim oddziałem Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami specjale materiały dydaktyczne dla uczniów (kolorowanka i test). Zagadnie poruszane na lekcjach – warsztatach były bardzo szerokie. Dotyczyły zarówno odpowiedzi na pytanie jakie zagrożenia stwarzają odpady dla zwierząt jak i tematyki związanej z samą segregacją śmieci. Poruszano tematykę: zanieczyszczenia środowiska (przenikanie szkodliwych substancji do gleby, zaleganie odpadów, które nie ulegają biodegradacji, ścieków zanieczyszczające rzeki itp.), wpływu na estetykę krajobrazu (brudne ulice i chodniki, zaśmiecone parki i lasy, zbiorniki wodne) czy wreszcie śmieci będących zagrożeniem dla zwierząt (puszki po napojach, kapsle, plastikowe uchwyt do puszek, potłuczone szkło, drewno z wystającymi gwoździami, plastikowe torby, balony, worki, pudełka po jogurtach, żyłki i haczyki wędkarskie, itp.).

Dzieci biorące udział w lekcjach mogły wziąć także udział w konkursie plastycznym „Pułapki na cztery łapki”. Prace uczestników ocenione zostały przez komisję złożoną z profesjonalnych artystów – pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wystawę prac będzie można zobaczyć w Kawiarni Artystycznej Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu od 18 listopada 2008 r., a laureaci konkursu otrzymają nagrody w trakcie konferencji podsumowującej projekt.

Organizatorami działań byli: Fundacja ARTeria, zabrzański Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Stowarzyszenie Muzyczne Jazzowa Asocjacja Zabrze. Do współpracy włączyli się: Schronisko dla bezdomnych zwierząt PSITUL MNIE, DMiT, MOSiR, Prywatna Szkoła Muzyczna VENO’S STUDIO, M STUDIO, Studio Kreatywne NIEBIESKIE MIGDAŁY, Ośrodek Szkolenia Psów PASTEL, Fundacja DOGIQ, PRESTOR, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, a patronat medialny objęło RADIO EM. Do działań włączyła się także rzesza wolontariuszy.

Stowarzyszenie Muzyczne Jazzowa Asocjacja Zabrze pozyskało 8 000 zł. na realizację festiwalu rysowania w ramach III edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury.

Z kolei Fundacja ARTeria napisała projekt i uzyskała dofinansowanie na realizację II Śląskiego Festiwalu „Zakątek Zwierzątek” (piknik rodzinny, lekcje w szkołach, konferencja podsumowująca) w ramach tegorocznej edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w pełnej wnioskowanej kwocie (33 930 zł.), która stanowi 90% planowanego budżetu projektu. Pozostałe 10% będzie pochodziło ze środków własnych Fundacji.