"Twarze Fundacji" - wernisaż prac uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Liceum Plastycznego w Zabrzu
Archiwum

Współpracę z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii rozpoczęliśmy kilka lat temu. Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Liceum Plastycznego w Zabrzu robili zdjęcia reportażowe w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz fotografowali miejsca związane bezpośrednio z działalnością Fundacji. W tym roku nasz projekt dotyczył wyłącznie ludzi - to im poświęciliśmy nasz cały czas. Uczniowie klas II-IV Liceum Plastycznego w ramach zajęc specjalizacyjnych na kierunku fotograficznym podjęli to wyzwanie i wykonali w trakcie siedmiu sesji zdjęciowych blisko 3000 zdjęć portretowych dwudziestu pięciu osobom wytypowanym z grona pracowników i wspólpracowników Fundacji. Powstało kilkadziesiąt finalnych fotografii, których autorami jest 17 osób. Projekt ten był dla nas bardzo ciekawym i twórczym przedsięwzięciem i wniósł wiele praktycznych wskazówek i korekt w proces kształcenia młodych ludzi w zakresie fotografii portretowej. W tym obszarze nie ma cenniejszych doświadczeń jak praktyka i kontakt z modelem. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt pracownikom Fundacji oraz organizatorom tego projektu. Efekty naszej blisko 2-miesięcznej pracy mozna oglądac pokazać na wystawie prac plastycznych w Domu Muzyki i Tańca. Tomasz Cichowski Kierownik artystyczny Liceum Plastycznego w Zabrzu Opiekun artystyczny projektu "Twarze Fundacji"