Dziwny Ten Świat
Archiwum

Zgodnie z decyzją organizatora informujemy, iż planowany na dzień 26.09.2009 koncert "Dziwny Ten Świat" został odwołany. Zwrot biletów zakupionych w kasie DMiT można dokonać w kasie DMiT do dnia 07.10.2009 r.