2009-02-22 Śledź po śląsku z Telewizją Katowice
Archiwum

Imprezy Telewizji Katowice organizowane w Domu Muzyki i Tańca zawsze cieszyły się wielkim powodzeniem. Tak było podczas koncertów z okazji Dnia Matki, Barbórki i Babskiej Laby. Tak było i teraz, podczas „Śledzia po śląsku”. Śledź, czyli ostatki - to pożegnanie z karnawałem. I to huczne pożegnanie, bo potem czekał nas już czterdziestodniowy post!