2009-10-25 Po naszymu, czyli po śląsku
Archiwum


Po raz kolejny w Domu Muzyki i Tańca odbył się jeden z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów - „Po naszymu, czyli po śląsku”.
Głównym celem konkursu jest popularyzowanie gwary i kultury śląskiej. Podobnie jak w poprzednich edycjach, także i w tym roku wyłonieni spośród wielu uczestników laureaci zaprezentowali słuchaczom swoje umiejętności władania śląską gwarą. Konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku” jest popularny nie tylko na Śląsku, ale również w innych regionach naszego kraju i zagranicą. Jest bardzo wysoko oceniany przez środowiska polonijne jako jeden z najważniejszych sposobów docierania do polskich korzeni oraz sposób budowania Małych Ojczyzn.
Co roku podczas tej niezwykłej imprezy wybierany jest także Honorowy Ślązak Roku. W gronie nagrodzonych postaci, związanych ze Śląskiem, znaleźli się już m.in. Gerard Cieślik, wybitny działacz sportowy, Wojciech Kilar, znakomity polski kompozytor, abp Damian Zimoń czy Maria Pańczyk, inicjatorka konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”.