2011-11-27 Po naszymu czyli po śląsku
Archiwum


Ta ciesząca się ogromną popularnością impreza promuje ludzi perfekcyjnie posługujących się śląską gwarą, zarówno tą opolską czy cieszyńską, jak i rybnicką oraz wieloma innymi jej odmianami. Od początku, to znaczy od 1993 roku, przewinęło się przez konkurs blisko 2 tysiące uczestników z kraju i zagranicy. Dwie edycje, w 1998 i 2004 roku, zorganizowane były w Teksasie, wśród potomków osiadłych tam przez ponad 150 laty śląskich osadników. Laureatkami tych konkursów zostały wówczas Sally Schaeffer i Adelina Ciumperlik.

Imprezie, od wielu lat, towarzyszy także wybór Honorowego Ślązaka Roku. Do tej pory te zaszczytne tytuły i statuetkę „Ślązaka w laurach” otrzymali: prof. Adolf Dygacz, Franciszek Pieczka, arcybiskup Alfons Nossol, Gerard Cieślik, Wojciech Kilar, prof. Franciszek Kokot, prof. Julian Gembalski, prof.
Jan Miodek, arcybiskup Damian Zimoń, Maria Pańczyk, Józef Skrzek, Alojzy Lysko, ksiądz Franciszek Kurzaj – duszpasterz Ślązaków w Teksasie, dr Jan Olbrycht, prof. Dorota Simonides.

Pomysłodawczynią konkursu i jego wieloletnią organizatorką jest senator Maria Pańczyk, od 40 lat związana z Radiem Katowice, które od początku patronuje konkursowi „Po naszymu czyli po śląsku”.

UWAGA! Zwrot biletów możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku odwołania imprezy i tylko na podstawie dowodu zakupu (paragon lub inny dokument potwierdzający dokonanie wpłaty).