2012-11-25 Po naszymu czyli po śląsku
Archiwum


Konkurs "Po naszymu czyli po śląsku" to gratka dla miłośników dobrego humoru i śląskiej gwary. Finały Ślązaka Roku od lat cieszą się ogromną popularnością, ponieważ promują ludzi posługujących się śląską gwarą - zarówno tą opolską, cieszyńską, rybnicką, jak i wieloma innymi jej odmianami. Od początku, to znaczy od 1993 roku, przewinęło się przez konkurs blisko dwa tysiące uczestników z kraju i z zagranicy. Dwa z nich – w 1998 i 2004 roku – zorganizowane były w Teksasie, wśród potomków osiadłych tam przez ponad 150 laty śląskich osadników. Laureatkami tych dwu edycji zostały wówczas Sally Schaeffer i Adelina Ciumperlik. Tegorocznego „Ślązaka Roku 2012” oraz „Młodzieżowego Ślązaka Roku 2012” wybierze jury – profesorowie: Dorota Simonides, Jan Miodek i ks. Jerzy Szymik. Imprezie towarzyszyć będzie wybór Honorowego Ślązaka Roku oraz występ braci Golec uOrkiestra.
Pomysłodawczynią konkursu i jego wieloletnią organizatorką jest senator Maria Pańczyk od 40 lat związana z Radiem Katowice, które od początku patronuje konkursowi „Po naszymu, czyli po śląsku”.

UWAGA! Zwrot biletów możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku odwołania imprezy i tylko na podstawie dowodu zakupu (paragon lub inny dokument potwierdzający dokonanie wpłaty).