2015-11-30 Chór Alexandrowa
Archiwum

Chór Aleksandrowa jest jedną z najbardziej znanych grup artystycznych pochodzących z krajów byłego ZSRR. Jego nazwa związana jest z założycielem i pierwszym dyrektorem chóru, Aleksandrem Aleksandrowem, utalentowanym profesorem moskiewskiego konserwatorium. Pierwszy występ chóru miał miejsce 12 października 1928 roku. W skład grupy wchodziło wtedy tylko 12 artystów: oktet wokalny, dwóch tancerzy i dwóch muzyków. Dopiero w kilka lat później, w połowie lat 30., grupa znacznie się rozrosła i stała się dużym męskim chórem z orkiestrą i grupą taneczną. Działalność chóru była odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ze strony słuchaczy i stała się podstawą rozwoju nowej formy ekspresji muzyki rosyjskiej - żołnierskich piosenek połączonych z występami artystycznymi. Chór odpowiadał w ten sposób na ważne zdarzenia w kraju i reagował na potrzeby społeczeństwa.

W 1929 roku chór pojechał na dawny rosyjski Daleki Wschód, aby dawać występy przed żołnierzami oddziałów wojskowych pracujących przy budowie dalekowschodniej kolei. Do swojej widowni artyści dojeżdżali ciężarówkami, wozami, a czasami zmuszeni byli iść pieszo. Niekiedy dawali nawet po kilka występów dziennie. W latach 30. zespół ciągle podróżował występując dla żołnierzy i marynarzy, a także robotników pracujących na wielkich placach budowy. W 1937 roku chór po raz pierwszy wyjechał za granicę, aby reprezentować sztukę sowiecką na Wystawie Światowej w Paryżu. Jego występy we Francji spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem - chór odniósł ogromny sukces, zdobywając Grand Prix wystawy. Podobnie dużym sukcesem okazała się podróż do Czechosłowacji. W 1938 roku grupa wróciła na Daleki Wschód, gdzie przez 5 miesięcy dawała występy w miastach, garnizonach oraz na... statkach wojennych floty znajdującej się na Pacyfiku. Potem chór został wysłany do żołnierzy walczących na froncie japońskim, gdzie dał wiele występów podnoszących morale wojska. Podczas II wojny światowej chór dał ponad 1500 występów na froncie i na tyłach wojsk. Artyści występowali w koszarach, zanim żołnierze szli do ataku, na lotniskach, a także w szpitalach. Do roku 1989 chór odwiedził ponad 40 krajów w Europie, Azji, Afryce oraz Ameryce. Ich występy zawsze spotykały się krajach z żywym zainteresowaniem i uwagą ze względu na wielość wpływów kulturowych.

Artykuły prasowe, ukazujące się zagranicą po występach, podkreślały wielkie sukcesy odnoszone przez chór. Po kanadyjskim tournee w 1987 roku montrealska gazeta La Presse napisała: Chór pod dyrekcją A. Aleksandrowa jest bezspornie jednym z najlepszych chórów tego rodzaju na świecie. Ich koncert to fajerwerk wykonawczej maestrii.

W latach 1946-1987 zespołem kierował Borys Aleksandrow. Nie tylko podtrzymywał on najlepsze tradycje wypracowane przez chór w czasach, kiedy chórowi przewodził jego ojciec, ale także rozwijał możliwości chóru osiągając granice perfekcji. Jego działalność została dostrzeżona przez władze kraju i wielokrotnie nagradzany był wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi. Podczas ostatniej podróży w 1998 roku zespól składał się z około 200 osób: sekcji chóru męskiego, mieszanej grupy tanecznej oraz orkiestry. Wielu spośród tych żołnierzy-artystów miało specjalistyczne wykształcenie muzyczne i choreograficzne.

Obecnie szefem zespołu jest Leonid Malev. Dyrektor artystyczny to Sachenyuk Giennadij, a jego zastępca Sonnikov Andrei V. Główny dyrygent - Nikolay Kirilov. Chór - Konstantin V. Mayorov. Zespół uznawany jest za jeden z najlepszych chórów męskich na całym świecie. Niecodzienne połączenie harmonijności i czystości brzmienia akademickiego zespołu z emocjonalnością i bezpośredniością związanymi z muzyka ludową na długo pozostaje w pamięci słuchaczy, a różnorodność brzmienia przezeń prezentowana nie ma sobie równych. W repertuarze chóru znajduje się ponad 2 tysiące utworów: od piosenek żołnierskich przez pieśni narodowe, pieśni ludowe, przez muzykę sakralną po utwory kompozytorów rosyjskich i światowych, a także arcydzieła światowej muzyki popularnej.

Trudny i różnorodny repertuar chóru wskazuje na zespół najwyższej klasy. Chór tego prześwietnego zespołu nieraz porównywano do muzycznego instrumentu, któremu są dostępne absolutnie wszystkie środki wyrazu. Jak nie zachwycać się giętkością i subtelnością niuansów, czystością dźwięku i jednocześnie harmonijnością! - z zachwytem pisał o nim francuski kompozytor Georges Orik jeszcze w czasie pierwszych zagranicznych występów zespołu we Francji w 1937 roku. Po trzydziestu latach, kiedy zespół występował w Kanadzie, montrealska gazeta La press zanotowała: Chór pod dyrekcją A. Aleksandrowa bezspornie jest jednym z najlepszych chórów tego rodzaju na świecie. Ich koncert - to fajerwerk wykonawczego mistrzostwa.

W różnych latach chórmistrzowską i dyrygencką pracę w zespole prowadzili wyróżniający się muzycy: K.P. Winogradow, B.G. Sokołow, B.J. Kulikow, E.C. Tytianko, J.B. Pietrow, A.P. Kułygin, B.J. Tusiejew, B.A. Fiedorow - który następnie został dyrektorem artystycznym i głównym dyrygentem zespołu. Obecnie chórem rozsławionego zespołu kieruje zasłużony twórca sztuki Rosji Rajewski i chórmistrze: zasłużony artysta Rosji I.I. Tupikow i zasłużony artysta Rosji S.A. Sokołow. Chór jest uznawany za jeden z najlepszych męskich chórów na świecie. Łączy on harmonijność i czystość brzmienia akademickiego zespołu z żywą emocjonalnością i bezpośredniością, przynależną ludowemu wykonawstwu. Demonstruje wysokie mistrzostwo wokalne, jego różnorodność brzmienia nie ma sobie równych.

W wieloletniej historii zespołu, wyrosła w nim cała plejada wyróżniających się śpiewaków - solistów. Cały świat zna nazwiska narodowych artystów ZSRR i RSFSR: W. Bieliajewa, A. Siergiejewa, A. Ejzena, K. Gierasimowa, I. Bukriejewa, W. Rusłanowa, W. Nikitina i G. Winogradowa. Dziś ich tradycje i sławę troskliwie pielęgnują i pomnażają narodowi artyści Rosji: W. Sztiefuca, W. Gawwa i zasłużeni artyści Rosji: S. Iwanow, P. Bogaczew, W. Majstruk, B. Miziuk, A. Gwozdiecki, W. Ananiew. W ciągu całej historii zespołu - 126 aleksandrowców za swą działalność zostało wyróżnionych honorowymi tytułami (58-miu spośród nich pracuje w zespole obecnie).

Za wielki wkład w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości związanych z 50-leciem zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej - zespół został uhonorowany wyróżnieniem Prezydenta Rosyjskiej Federacji. Aleksandrowcy przemierzyli z koncertami całą Rosję, przebywali z występami w ponad 70-ciu krajach świata i wszędzie ich występy odnosiły triumfalne sukcesy.

Zasługi zespołu nagrodzono wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi. Należą do nich: dyplom Światowej Wystawy w Paryżu - Grand Prix (1937 r.), nagrody za rekordowe nakłady nagrań płytowych - Złote płyty francuskiej firmy Chard Diu Mondy (1964 r.) i holenderskiej N. O. S. (1974r.) oraz Złoty dyskobol (1961 r.) przyznany przez francuską akademię nagrań - za najlepszą płytę roku.

W repertuarze zespołu jest ponad 2 tysiące utworów. Są to pieśni narodowych kompozytorów, pieśni ludowe, muzyka sakralna, klasyczne utwory rosyjskich i zagranicznych kompozytorów oraz arcydzieła światowej muzyki popularnej.

Bilety w cenie 120, 130, 150, 170 oraz 200 złotych do nabycia w kasie DMiT lub on-line

UWAGA! Zwrot biletów możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku odwołania imprezy i tylko na podstawie dowodu zakupu (paragon lub inny dokument potwierdzający dokonanie wpłaty).