2017-06-07 Zawał serca - czas to życie
Archiwum

W tym roku mija 30 lat od wprowadzenia nowego, inwazyjnego modelu leczenia zawału serca w naszym kraju. Zapoczątkowany 30 lat temu w Zabrzu, jako drugi w Europie, przyczynił się do zasadniczego zmniejszenia śmiertelności i inwalidztwa wśród naszego społeczeństwa. 30-letnie doświadczenie ekspertów światowej oraz polskiej kardiologii i kardiochirurgii wskazuje, że dalszy postęp w ratowaniu chorych w zawale serca powinien polegać na skróceniu czasu od wystąpienia pierwszych objawów bólu zawałowego do dotarcia do specjalistycznego leczenia, a przez to ograniczenie do minimum jednego z najważniejszych czynników ryzyka w zmaganiu się z głównym zabójcą, jakim jest zawał serca. W ostatnich latach udało się ten drogocenny czas skrócić z o kilkadziesiąt minut, ale nadal pozostaje zbyt długi. Dlatego najbliższe lata w polskiej medycynie sercowo-naczyniowej to wyścig o każdą minutę.

Chcąc więc walczyć o tak ważny w przypadku zawału serca czas, przede wszystkim musimy starać się podnosić świadomość nas wszystkich w taki sposób, aby przekonać, że sami możemy mieć duży, a czasem nawet decydujący wpływ na to, co będzie dalej z naszym zdrowiem i życiem.

Stąd pomysł przeprowadzenia kampanii „Zawał serca – czas to życie”, która pozwoli zwiększyć szansę uratowania dodatkowych tysięcy chorych w skali kraju.

 

Bilety w cenie 90, 110, 120 oraz 130 złotych do nabycia w kasie DMiT lub on-line
UWAGA! Zwrot biletów możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku odwołania imprezy i tylko na podstawie dowodu zakupu (paragon lub inny dokument potwierdzający dokonanie wpłaty).