2017-11-19 Finał XXVII Konkursu "Po naszymu czyli po śląsku"
Archiwum

Konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku” to gratka dla miłośników dobrego humoru i śląskiej gwary. Finały Ślązaka Roku od lat cieszą się ogromną popularnością, ponieważ promują ludzi posługujących się śląską gwarą - zarówno tą opolską, cieszyńską, rybnicką, jak i wieloma innymi jej odmianami. Od początku, to znaczy od 1993 roku, przewinęło się przez konkurs blisko dwa tysiące uczestników z kraju i zagranicy. Tegorocznego „Ślązaka Roku 2017” oraz „Młodzieżowego Ślązaka Roku 2017” wybierze jury w składzie: profesor Jan Miodek, ksiądz profesor Jerzy Szymik oraz dr Jan Olbrycht.

Imprezie towarzyszyć będzie wybór Honorowego Ślązaka Roku oraz występ Eleni z zespołem a także Zespołu Tańca Ludowego PRZYGODA z Rybnika. Pomysłodawczynią konkursu i jego wieloletnią organizatorką jest senator Maria Pańczyk.

Bilety w cenie 30 oraz 50 złotych do nabycia w kasie DMiT lub on-line
UWAGA! Zwrot biletów możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku odwołania imprezy i tylko na podstawie dowodu zakupu (paragon lub inny dokument potwierdzający dokonanie wpłaty).