2009-10-16 Santo Subito
Archiwum


„Santo subito!” (Natychmiast święty!) to okrzyk, jaki wznosili wierni po śmierci Jana Pawła II, prosząc o jego rychłą kanonizację. Zespół „Śląsk”, z okazji przypadającej w ubiegłym roku 30. rocznicy objęcia pontyfikatu przez Karola Wojtyłę, przygotował koncert pod tym właśnie tytułem. Jego premiera odbyła się dzień po 88. rocznicy urodzin Jana Pawła II i w miesiąc przed 25. rocznicą pobytu papieża w Katowicach.

Ta płyta jest wędrówką po chrześcijańskiej Polsce i śladach, jakie zostawił nam papież.
Płytę otwiera XIII-wieczna polska pieśń hymniczna „Gaude Mater Poloniaö, skomponowana i napisana po łacinie przez Wincentego z Kielczy, kanonika krakowskiego, dominikanina, na kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa w 1253 roku. Pieśń tę śpiewało rycerstwo polskie po odniesionym zwycięstwie, później pieśń towarzyszyła uroczystościom narodowym. Zaraz po niej brzmi „Bogurodzica”, najstarsza polska pieśń religijna i najstarszy polski tekst poetycki - pieśń pełniła rolę pierwszego polskiego hymnu narodowego.

Następną pozycją jest polska wersja pieśni sanktuarium maryjnego w Lourdes – „Po górach, dolinach” - śpiewana tam codziennie podczas procesji ze świecami. Kolejnym utworem jest hymn „Bóg jest miłością” oparty na słowach z Pierwszego Listu św. Jana, który wyraża istotę chrześcijańskiej wiary.

Następne utwory obrazują szczególne przywiązanie Ojca Świętego do maryjnego kultu. To pieśni: „Ave Maria” Stanisława Hadyny, pozdrowienie anielskie będące modlitwą do Najświętszej Marii Panny oraz „Matko Piekarska” - hymn śpiewany w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, które wielokrotnie, zwykle podczas śląskich pielgrzymek stanowych, jako biskup krakowski, odwiedzał Karol Wojtyła.

Drugą część płyty otwiera jedna z ulubionych piosenek Karola Wojtyły – „Czarna Madonna”, później następuje „Ave Maria” Schuberta i kolejny ulubiony utwór papieża – „Barka”. Kolejne pieśni odnoszą się do ostatnich lat życia papieża. Tu znajdują się: „Dies Irae” Mozarta, „Mors stupebit” Gosseca, „Lacrimosa” Mozarta. Ostatnią część płyty zamykają trzy kompozycje symbolizujące nadzieję na zbawienie wieczne i radość płynącą ze zmartwychwstania pańskiego: „Agnus Dei” i „Sanctus” Mozarta oraz „Alleluja” Haendla.

Twórczynią programu „Santo Subito” jest Izabela Migocz.