2015-04-01 Dotknij Teatru
Archiwum


Dotknij Teatru to ogólnopolski projekt organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Jego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. To wyjątkowo szeroka i interdyscyplinarna forma obchodów Dnia Teatru. Poprzez program zawierający różnorodne działania, m.in. spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty, promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w najróżniejszych przestrzeniach. Widzowie poznają teatr „od kuchni”, zostają zaproszeni do wspólnego tworzenia.
Projekt Dotknij Teatru powstał w 2010 roku w Łodzi. Inicjatorem była grupa łódzkich artystów i animatorów kultury, koordynacji podjął się Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka. Niemal równocześnie w 2011 roku w Warszawie rozwinął się projekt Instytutu Teatralnego Chodź do teatru!, realizujący podobne cele. W związku z tym postanowiono połączyć siły oraz zaprosić do programu kolejne regiony. W 2012 roku Dotknij Teatru świętowano już wspólnie w Łodzi, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. W 2013 roku przyłączyli się partnerzy ze wszystkich województw, pozwalając na organizację niemal 600 wydarzeń w 45 miastach. W edycji 2014 udział wzięło 49 miast, 178 podmiotów, odbyło się 701 wydarzeń.
W tym roku Dotknij Teatru odbędzie się w terminie 27 marca – 3 kwietnia.
Świętujcie Międzynarodowy Dzień Teatru z nami! Zapraszamy!
Koordynatorami ogólnopolskimi są Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W Domu Muzyki i Tańca 1 kwietnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 12.00 odbędą się dwa spotkania z dziećmi i młodzieżą, w czasie których będzie wyemitowany film opowiadający o historii DMiT, zwiedzimy widownię, scenę, kulisy i zaplecze DMiT. Zaprosimy do zwiedzania studia Telewizji Zabrze z możliwością obserwacji pracy dziennikarzy „od kuchni”.
Zapraszamy do udziału szkoły. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 marca pod nr telefonu 32 271 56 41 w.41